Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu

DSC_2136Tuż przed feriami w województwie śląskim przeprowadzone zostały II etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Wśród uczestników tych niezwykle ważnych
dla gimnazjalistów konkursów znaleźli się najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Siewierzu, którzy swoją nauką, determinacją, a przede wszystkim  otwartymi umysłami udowodnili,
że z powodzeniem mogą sięgać po najwyższe trofea wiedzy przedmiotowej. Tytuł finalisty
i gwarancję oceny celującej na koniec roku szkolnego zdobyli; z historii Anna Kołodziejczyk, z chemii Patrycja Kajdzik oraz szkolny tuz Piotr Klimaszewski. Piotrek jest podwójnym finalistą z matematyki i fizyki. Do grona finalistów dołączył także Filip Hetmańczyk z kl. VIc, który  został finalistą XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego.

Jak podkreśla Patrycja Kajdzik, jej przygoda z chemią zaczęła się już  w pierwszej klasie  gimnazjum. Na naukę tego przedmiotu poświęcała najwięcej czasu. Jednak na sukces musiał czekać aż do klasy trzeciej, ponieważ aby zakwalifikować się do II i III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, musiała opanować wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową w gimnazjum. Między innymi   musiała szczegółowo opanować informacje o węglowodorach oraz chemii nieorganicznej. Wiele czasu pochłonęła  praca nad wyćwiczeniem umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych związanych z pojęciem mola, masy molowej i objętości molowej, przewidywania odczynów wodnych roztworów oraz rozwiązywania zadań rachunkowych z uwzględnieniem wydajności reakcji. Meandrów chemicznych nie udałoby się  odkryć Patrycji bez wsparcia nauczycielki chemii Jolanty Serwy, a także warunkom jakie zostały stworzone w siewierskim gimnazjum. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiały przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.

Podobną drogę musiała przejść Ania Kołodziejczyk. Jej zainteresowania skupione zostały na historii.  Jak przystało na prawdziwą humanistkę, Ania z pasją poznawała wydarzenia historyczne od najdawniejszych dziejów człowieka do upadku epoki napoleońskiej. Z dużym zaangażowaniem przestudiowała obowiązkową literaturę, czyli   ,,Nauk przemożnych perłę’’ F. Kiryka,  ,,Króla i kanclerza’’ S. Grzybowskiego z serii ,,Dzieje narodu i państwa polskiego’’ oraz ‘’Historię w źródłach nie tylko pisanych’’ autorstwa T. Maresza i K. Juszczyk. Już same tytuły książek sygnalizują stopień trudności Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii – podkreśla nauczycielka historii Małgorzata Kopij, której Ania zawdzięcza niezwykłą podróż w przeszłość.

Szkolnym omnibusem bez wątpienia jest Piotr Klimaszewski. Piotrek został podwójnym finalistą z fizyki i matematyki. Aż trudno uwierzyć, że te dwa  trudne przedmioty dla Piotra są okazją do zaprezentowania niezwykłych umiejętności, bogatej wiedzy, które zdobywa, utrwala i ze skromnością prezentuje w szkole, rejonie i województwie.
Z fizyki  pod kierunkiem pani Janiny Jagieły w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości z działów: „Właściwości fizyczne ciał i budowa materii”, „Ruch i siły”, „Energia i przemiany energii”, „Elektryczność” i „Magnetyzm”.

Z matematyki Piotr musiał opanować  wiedzę, która wykracza poza podstawę programową w gimnazjum. Ale przede wszystkim musiał wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań nietypowych i problemowych. Jak wynika z uwag i refleksji Pani Beaty Wątrobskiej, która na co dzień sprawuje nad nim opiekę merytoryczną,  Piotr jest wybitnym uczniem, a praca z nim dostarcza wielu satysfakcji.

Spektakularny sukces  osiągnął także Filip Hetmańczyk z klasy VI c szkoły podstawowej. Filip zakwalifikował się  do finału XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego. Należy dodać, że uczniowie biorący udział w tym konkursie powinni wykazać się wiadomościami wykraczającymi poza podstawę programową szkoły podstawowej, gimnazjum i  średniej szkoły zawodowej z zakresu historii Polski i historii powszechnej od drugiej połowy X w. do pierwszej połowy XVI w. Muszą także biegle znać historię  oręża polskiego, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego. Trudno wymienić wszystkie nazwy i pojęcia, które nie tylko dla szóstoklasisty brzmią zawile. Jednak Filip Hetmańczyk poradził sobie z nimi bardzo dobrze, na miarę mistrza historii siewierskiej podstawówki.

Przed finalistami jeszcze trzeci etap konkursów, do którego już teraz się przygotowują. Jeśli zdobędą 90% punktów możliwych do uzyskania, zostaną zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dzięki czemu bez problemu zostaną przyjęci do wymarzonej szkoły średniej.

 

Redakcja „Gimnazjalisty”

Zespołu Szkół w Siewierzu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>