Category NASZA SZKOŁA

Zespół Szkół w Siewierzu – spojrzenie na teraźniejszość.

  1. III. Zespół Szkół w Siewierzu – spojrzenie na teraźniejszość.

Zespół Szkół w Siewierzu  liczy łącznie 456 uczniów. W szkole podstawowej uczy się 275, natomiast w gimnazjum  181 uczniów. Funkcję dyrektora od 1 września 2008 roku pełni Rafał Wieja. Radę Pedagogiczną tworzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy systematycznie podnoszą swoje kompetencje pedagogiczne i wychowawcze. Kadra liczy 52 pedagogów. Znaczące miejsce wśród pracowników szkoły zajmuje 24 pracowników obsługi i administracji.

Nauka w szkole podzielona jest zgodnie z reformą oświatową na trzy etapy edukacyjne.
I etap stanowią najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej – klasy I – III. Nauczanie zintegrowane tworzą trzy klasy pierwsze, dwie klasy drugie i dwie klasy trzecie...

Read More

Dzieje szkoły w zarysie. Kalendarium.

Kalendarium

 

  • Przełom XIII i XIV wieku -  założenie pierwszej szkoły w Siewierzu. Była to szkoła parafialna. Znaczna część wychowanków szkoły parafialnej kontynuowała naukę w Akademii Krakowskiej. W Siewierzu istniał również „zakład naukowy,” tzw. „profesorka”, przygotowująca na koszt biskupa synów mieszczan do nauki w Akademii Krakowskiej.
  • 1836 rok – w mieście otwarto pierwszą szkołę żeńską. W Szkole Elementarnej Wyższej w mieście rządowym Siewierzu uczyło się wówczas 50 chłopców i 20 dziewcząt. W połowie XIX wieku Szkoła Elementarna znalazła swoją siedzibę w piętrowym budynku wybudowanym około 1807 roku dla pruskiego generała Schultza...
Read More

Dzieje szkoły w zarysie

Dzieje szkoły w zarysie

I.Wstęp.

Początki siewierskiej oświaty sięgają czasów najdawniejszych.  Jak donoszą źródła historyczne już na przełomie XIII i XIV wieku istniała w Siewierzu szkoła parafialna. Spoglądając w dumną przeszłość naszej szkoły, dostrzegamy jej imponującą teraźniejszość, która bez wątpienia jest dziełem wielu pokoleń uczniów, ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów  oraz pracowników gospodarczych szkoły. Ogromny wkład w to, w jakiej szkole uczą się młodzi siewierzanie, mają władze samorządowe Miasta i Gminy Siewierz. Podejmowane przez nich działania na rzecz szkoły są podyktowane troską o jakość bazy dydaktycznej placówek oświatowych w Gminie Siewierz i  przekonaniem, że inwestowanie w przyszłość się opłaca.

Na pr...

Read More