Kolejny rok za nami…

Takiego finału roku szkolnego 2013/ 2014 nikt się nie spodziewał. Po oficjalnej części prowadzonej przez Marcelinę Jędrzejczyk i Dawida Dudę, przeplatanej popisami artystycznymi naszych młodszych i starszych kolegów na scenę wystąpiła Magdalena Markiewicz – zdobywczyni tytułu Najlepszego Gimnazjalisty Roku.
Magda z wrodzoną sobie skromnością zaczęła śpiewać nieco sparafrazowaną piosenkę Maryli Rodowicz pt. „Ale to już było..” , nieśmiało zaczęli nucić refren i inni… aż tu nagle dołączył
do nich pan dyrektor Rafał Wieja – nie z przemówieniem, bo to zadanie wykonał na początku uroczystości, ale ze wsparciem wokalnym.   I wtedy porwał z krzeseł całą szkołę,
która  rozbawiona dołączyła do śpiewu Pana Dyrektora i Magdy. Po tym brawurowym występie pan dyrektor uroczyście rozpoczął wakacje, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem.

Ale po kolei…

Zgodnie z niepisanym ceremoniałem naszej szkoły najpierw odśpiewaliśmy hymn, a po nim nastąpiła tradycyjna seria przemówień. Najpierw podsumowania pracy szkoły dokonał dyrektor szkoły, Rafał Wieja. Pan dyrektor podkreślił, że był to rok szczególnie udany. Prężnie rozpoczęła działalność szkolna telewizja iTVjunior, z powodzeniem została wdrożona
w klasach młodszych nauka języka migowego, doposażono pracownie w kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pan dyrektor podziękował całej społeczności szkolnej za całoroczną pracę i życzył bezpiecznych i wspaniałych wakacji.

Na jakość pracy naszej szkoły w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę zastępca burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk. Pan burmistrz podkreślił, że nasza szkoła bardzo dobrze się rozwija, a dowodem na to są nie tylko nowoczesne warunki nauczania i pracy, ale przede wszystkim wyniki jakie osiągają uczniowie w konkursach
i egzaminach zewnętrznych; na sprawdzianach i egzaminach gimnazjalnych. Dodał, że są one wyższe od średnich wyników w gminie, powiecie i województwie. Także w kontekście wyników ogólnokrajowych nasza szkoła wypada lepiej.   Na zakończenie życzył wszystkim udanych wakacji i przekazał na ręce dyrektora szkoły okolicznościowy list burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia.

Do wakacyjnych życzeń dołączyli również nasi rodzice. W ich imieniu wystąpił przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Żukowski i zastępca przewodniczącego pani Agnieszka Hirsa.

Lwia część uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014 przypadła pani wicedyrektor Ewie Solipiwko i pani Katarzynie Nowak, które przedstawiły wyniki klasyfikacji.

 Więc zanim opuścimy mury szkoły i na dwa miesiące ukryjemy się w górskich i nadmorskich krajobrazach podsumujmy to, co udało nam się osiągnąć w minionym roku szkolnym.

Klasyfikacji rocznej podlegało 293 uczniów szkoły podstawowej. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało 249 uczniów klas I – V w tym ż 32 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem. W tym miejscu przypominamy, że aby zasłużyć na świadectwo
z biało – czerwonym paskiem należało uzyskać średnią ocen  4,75 i  co najmniej bardzo dobre zachowanie. 43 uczniów ukończyło szkołę podstawową, w tym 11 z wyróżnieniem.

Najlepsze wyniki udało się osiągnąć:

 • z klasy IV A; Patrycji Hirsa – 5,08, Klaudii Major– 4,92, Katarzynie Nawrot – 4,83, Oli Kubisie – 4,75, Jackowi Kulikowi – 4,75, Wiktorii Mazur -4,75,
 • z klasy IV B ; Mikołajowi Hamerlikowi – 5,5, Radkowi Czapli – 5,16, Oli Żołądź -5,08, Bartoszowi Wyszyńskiemu – 5,08, Kamilowi Borkowskiemu – 4,75, Weronice Rybickiej – 4,75,
 • z klasy V A; Zuzi Serwie – 5,16, Michałowi Skalskiemu – 5,08, Magdalenie Błach- 5,00, Nikoli Kuzdak – 5,0, Martynie Gołdzie – 4,9, Milenie Gołdzie – 4,9, Karinie Grząś – 4,9, Emilii Machurze – 4,8, Dominice Kubik – 4,75, Julii Markiewicz – 4,75,
 • z klasy VB; Jakubowi Hadrychowi – 5,08, Magdalenie Kołodziej – 5,08, Mateuszowi Paciuchowi – 5,08, Adamie Kolasie – 5,00, Aleksandrze Mercie – 5,00, Krystianowi Stuczniowi – 5,00, Roksanie Łukasik – 4,92, Ewelinie Firze- 4,75,
 • z klasy VC; Angelice Bubel – 5,0, Filipowi Hetmańczykowi – 5,0,
 • z klasy IV A; Julii Kurdyk – 5,25, Łukaszowi Serwie – 5,25, Jakubowi Kulikowi – 5,16,
 • z klasy IV B; Oliwii Dróżdż – 5,5, Karolinie Krzykawskiej – 5,33, Marcelemu Madejowi – 5,33, Karolowi Wolańskiemu – 4,91, Mai Wierzchowskiej – 4,83, Konradowi Kramarskiemu – 4,75, Natalii Nowak – 4,75.

Uczniowie z najwyższą średnią od 5,00 i więcej otrzymali także nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

A jak wypadliśmy my gimnazjaliści ?

Klasyfikacji rocznej podlegało 170 gimnazjalistów. Promocję otrzymało 114 uczniów gimnazjum, w tym promocję z wyróżnieniem otrzymało 15 uczniów. 56 spośród nas to już absolwenci Zespołu Szkół w Siewierzu. Wśród nich 10 ukończyło gimnazjum
z wyróżnieniem.

Najlepsze wyniki w nauce w tym roku szkolnym osiągnęli:

 • z klasy I A Kamila Kryczek – 4,78,
 • z klasy I B;  Jakub Nowak – 5,07, Katarzyna Mostowska – 5,0 Mateusz Dyrda – 4,85, Marcin Nowakowski – 4,85, Weronika Machura – 4,78
 • z klasy II A; Kamila Maciążek – 5,1, Patrycja Nieszporek – 5,07, Anna Serwa – 4,79
 • z klasy II B; Zuzanna Rzepecka – 5,29, Anna Kołodziejczyk – 5,21, Weronika Kucharska – 4,93, Piotr Klimaszewski – 4,79,
 • z klasy II C; Patrycja Kajdzik – 5,14, Aleksandra Duda – 4,76
 • z klasy III A; Magdalena Pawińska – 5,17, Magda Nowak – 5,11, Marcelina Jędrzejczyk – 4,94 Klaudia Tabakiernik – 4,89, Arkadiusz Merta – 4,83, Mateusz Serwa – 4,78
 • z klasy III B; Milena Korusiewicz – 5,33, Magdalena Markiewicz – 5,05, Tomasz Korusiewicz – 4,77
 • z klasy III C; Patrycja Nowak – 4,83

Świadectwa z biało – czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody książkowe są zwieńczeniem całorocznego trudu, który wkładamy, aby więcej wiedzieć, więcej umieć. Jednak to nie wszystkie laury, które mogą otrzymać najlepsi z najlepszych. Wielką radością cieszą się wśród nas stypendia pieniężne. Są to jednorazowe stypendia przyznawane za najwyższe średnie
od 5,00. Ponadto  co roku w szkole podstawowej i gimnazjum wybierany jest najlepszy uczeń spośród absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej. Ktoś taki musi wykazać się najlepszymi osiągnięciami w nauce, a także wybitnymi sukcesami na szczeblu pozaszkolnym. Zwykle ten zaszczytny tytuł otrzymują laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych lub finaliści. Tak więc warunki, które muszą być spełnione są udziałem uczniów wybitnych, cechujących się sukcesami naukowymi, ale także wysoką kulturą osobistą i wzorową postawą. W tym roku ten zaszczytny tytuł przypadł Marcelemu Madejowi z klasy VI B SP i jak już zdradziliśmy na początku naszego artykułu – Magdalenie Markiewicz z klasy III B Gimnazjum.

Wszystkim gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i udanych wakacji!

Redakcja 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>